کاربرد ردیاب خودرو در سیستم های حمل و نقل

ردیاب خودروردیاب خودرو مقوله نسبتاً جدیدی در صنعت حمل و نقل و جابجایی بار و مسافر و ردیابی به شمار می‌رود. در این میان سیستم های مختلفی در جهت کنترل ومدیریت ناوگان و اموال طراحی شده اند.